Mantelzorgers

Een Odensehuis biedt ook ondersteuning aan mantelzorgers onder andere in de vorm van lotgenotengroepen. Mantelzorgers delen hun kennis en ervaring in het omgaan met mensen met dementie en ondersteunen elkaar. Mantelzorgers vinden steun bij lotgenoten en kunnen deelnemen aan gespreksgroepen. Hierdoor versterken ze hun eigen netwerk.