Landelijk Platform Odensehuizen

Het Landelijk Platform Odensehuizen is het samenwerkingsverband van de Odensehuizen in Nederland. Het platform is in juni 2016 opgericht en sinds 14 december 2017 is het platform een stichting.

Het platform heeft als doel:

  • Uitvoering van Pr-activiteiten, ter ondersteuning van de leden en initiatieven;
  • Organiseren van gesprekken met landelijke sleutelorganisaties;
  • Entameren van wetenschappelijk en praktijkgericht onderzoek;
  • Fondswerving ten behoeve van de uitvoering van onderzoek en andere gemeenschappelijke activiteiten.

Voor meer informatie klik: www.odensehuizen.nl