Op dinsdag 8 november opent het Odensehuis Alblasserdam de deuren. Vanaf 10 uur is iedereen welkom om in te lopen en zich thuis te voelen. Het Odensehuis zal vanaf dat moment iedere week 2 maal per week op dinsdag en donderdag geopend zijn van 10 uur tot 15 uur. Het Odensehuis is gevestigd in Participand, Lelsstraat 2 te Alblasserdam.

Het Odensehuis is een inloopvoorziening voor Alblasserdammers met geheugenproblemen en (beginnende) dementie en hun mantelzorgers. De activiteiten in het Odensehuis worden georganiseerd in samenspraak met de bezoekers. Iedereen die belangstelling heeft is welkom om te komen kijken, aanmelding vooraf is niet nodig.

De afgelopen maanden is hard gewerkt aan de voorbereiding van de opening. Er is een ruimte binnen locatie Participand verbouwd en gereed gemaakt voor ontvangst van de bezoekers en mantelzorgers. Er is een groep vrijwilligers gevormd die als gastheren en gastvrouwen zullen optreden. En er is een coördinator aangesteld, Cherilda van Son, die de dagelijkse coördinatie heeft.

Meer informatie over het Odensehuis is te vinden op de website www.odensehuisalblasserdam.nl  Eventueel kan ook contact opgenomen worden met de coördinator, Cherilda van Son, via de mail (coordinator@odensehuisalblasserdam.nl) of telefonisch (06 81590066).